La phông là gì ? Các loại trần nhà trang trí đẹp như trần nhựa, trần thạch cao, trần thả 60x60